Samenstelling bestuur Showband Doe Maar

 

Voorzitter en dirigentContact
Johan Kwakman

Mededirigent
Angela van Hattum
 
Bestuurslid
Harry van Asselt
 
Miny van Keulen
 
Marian Kerklaan
Secretaris:   Contact

Marco Mulder

Penningmeester: Contact
Mireille Bos

Rekeningnr. Doe Maar Rabobank NL78RABO0354272721