WELKOM BIJ SHOWBAND DOE MAAR

De leukste drumband van Nederland!

Stichting Showband Doe Maar is opgericht op 25 september 2003 maar bestaat echter al veel langer. Johan Kwakman startte in 1983 een bewegingsactiviteit voor een groep verstandelijk gehandicapten. In gedoneerde oude uniformen en met trommels werd er „gemarcheerd“ op de donderdagavond-instuif.
De groep groeide en groeide, tot het tijd werd voor een eigen uniform en echte trommels. En dan staat er opeens een echte drumband!
In de jaren erna ontwikkelde deze zich tot een zeer professionele showband, met een eigen taptoe show en een concert repertoire. Zoals al genoemd hebben alle leden een verstandelijke beperking.
Johan Kwakman, dirigent en motivator van het eerste uur, weet hen nog steeds uit te dagen om nieuwe dingen te leren en oude te verbeteren. Hij weet zich gesteund door een vast team van enthousiaste vrijwilligers.


Naast een stichtingsbestuur, dat zorg draagt voor de organisatorische kant, is er een groep van ongeveer 12 mensen, die wekelijks paraat staat om de leden te ondersteunen.

Uiteraard heeft Showband Doe Maar een eigen Facebook-pagina. Daarop tref je de meeste recente informatie en foto's aan.

Vind je dat leuk? Like ons facebook1

Wilt u Showband Doe Maar steunen?

logo Ons bankrekeningnummer is

NL78RABO0354272721

Alvast bedankt namens

onze leden en vrijwilligers!

 

Showband Doe Maar heeft als doelstelling:

Het bevorderen van het samen spelen en lopen (marcheren) met verschillende ritme- en melodie- instrumenten. Op basis van de aanwezige mogelijkheden van muzikanten met een verstandelijke beperking. Ook wil de Showband de geleerde vaardigheden in zowel muzikaal als marcheren tonen aan het publiek. Hierbij streven wij naar interactie met het publiek, zodanig dat de eigenwaarde van de muzikant en de integratiegedachte vorm krijgt. Ook het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:

Wekelijks stellen wij de leden in staat om muziek te maken en om elkaar te ontmoeten. We treden niet meer op dan 1 keer per maand. De optredens kunnen overal in den lande plaatsvinden, maar voornamelijk in Ermelo zelf.

1 keer per kwartaal vindt overleg plaats met het hele bestuur, hier worden notulen van gemaakt. Tussentijds worden actuele zaken met dagelijks bestuur besproken en afgehandeld.

Beloningsbeleid:

Om wekelijks les te geven vaan de muzikanten is er een bezoldigd dirigent aangetrokken. Alle bestuurders en vrijwilligers doen dit onbezoldigd, Er wordt eenmaal per jaar voor de vrijwilligers een barbecue georganiseerd. Met Sinterklaas krijgen de muzikanten een sinterklaas presentje. Met kerst krijgt een ieder van de vrijwilligers een kerstpakket. Tevens is er voor de muzikanten een afsluitavond.

Uiteraard heeft Showband Doe Maar een eigen Facebook-pagina. Daarop tref je de meeste recente informatie en foto's aan.